Zodyak Nedir? Zodyak Burcu Nasıl Bulunur? Hakkında Bilgi

 

Zodyak Nedir? Zodyak Burcu Nasıl Bulunur? Hakkında BilgiDünyamızdan bakıldığında gezegenler gökyüzünde sanki bir daire çizip ilerliyorlar. Yıldızbilimde buna “Zodyak” denilir. “Zodyak’ı ikiye ayırmak gerektiğini” hatırlatıyor Fransız Julien Tondriau:

1) Gezegenlerin önemli tarzda değişmelere uğradığı gerçek Zodyak,

2) 12 eşit bölüme ayrılmış olan yıldız bilimsel Zodyak..

 

Zodyak, evrenin geçirmiş olduğu varsayılan evrim sürecini simgelemektedir. Bu evrim Koç’un kontrol altına alınmayan fışkırması ile başlayıp balıklara kadar uzanacaktır.” Zodyak’ın 12 işareti ya da burcu, sık sık göreceğimiz gibi, birçok konular ve nesnelerle bağıntılıdır. Örneğin dört unsur (hava, su, ateş, toprak), dört sıvı (kan, safra, kara safra, tükürük), kişinin huyu, renkler, madenler, taşlar, bitkiler, organlar, gezegenler vb. Her burç aktif ya da pasif, olumlu ya da olumsuz nitelikler taşıyıp, ahenk kurduğu bir gezegene bağlıdır.

Zodyak’ın 12 işaretten oluşması çok geniş simgesel değerleri de kapsamaktadır: Ve Zodyak’ın tarihine gelince: Gerçekte var olmayan, daha çok simgesel nitelikleri olan yıldızbilimsel zodyak oniki eşit parçaya ayrıldığı gibi her parçasına bir burç, bir zaman süresi ve bir gezegen tahsis edilir: Antik Yunan yıldızbiliminde her burcun bir ya da birkaç tanrı/tanrıçanın etkisi altında olduğuna inanılırdı.

Şöyle ki:

 

Genel olarak ve özellikle günlük gazetelerin yıldız fah sütunlarında her burcun karşılığı olan süre yukarıda olduğu gibi gösterilir. Aslında yıldızbilim uzmanları aylık süreyi, bir veya iki günlük farklarla aşağıdaki şekilde de ayırırlar: Bu durumda her insan, doğum tarihine göre ve ideal bir ölçü olan Zodyak’a dayanarak belirli bir burca sahip olur. Ondan etkilenir. Şu var ki, gerçekten sağlam ve güvenilir bir yıldız fala, bir oroskop çıkartabilmek için doğum tarihi; gün ve ay olarak yeterli olmuyor. Kişinin doğum saati de gerekli. Doğum saati, günü ve ayı Zodyak’a göre yıldızların yerini ispatlayabilmek için önemlidir. Bu üç temeli esas alarak, işini bilen her yıldızbilimci, bir hayli kullanışlı Zodyak haritalarına ve uygun hesaplara dayanarak, ileride açıklanacağı gibi, kişinin özel yıldız falım düzenleyebilir.

Bir kişinin doğum tarihiyle saatini esas tutarak düzenlenen yıldız falı, doğum anında gökyüzündeki gezegenlerin durumu ve safhası üzerine kurulmuştur. Aslında önem taşıyan, kişinin salt doğum tarihi değil, döllenme anı oluyor. Bunun tespiti çok zor olduğundan, doğum tarihi ve saati en geçerli veri olarak kabul edilmiştir. Bir başka nokta ise, kışın, gezegenlerin durumunu saptamanın zor bir uğraşı sayılmasıdır. Aslında değil; sanatını bilen profesyonel diyebileceğimiz her yıldızbilimci, böyle durumlarda “Ephemerides” (Efemerides /Günlük) adını alan ve yıldızların her günkü konumunu gösteren bir takvim, bir çizelge kullanır. Zodyak, ideal bir gökyüzünün aynı şekilde ideal olan bir haritasını çizip, burçları belirliyor. Fakat, genellemelerden kaçınmak istenildiğinde, tek başına pek verimli olamıyor. Bir kez daha yardımcı bir bilgiye, bir çizelgeye başvurulması gerekmektedir.

 

Yorumlar

Free Porn Video