Yabancı Okullar Sorunu Ne Zaman Nasıl Çözüldü ? Hakkında Bilgi

 

Yabancı Okullar Sorunu Ne Zaman Nasıl Çözüldü ? ; Osmanlı topraklarında Tanzimat ve Islahat fermanlarının ilanından sonra yabancı devletler tarafından açılan okullar devletin kontrol ve denetiminden uzak biçimde tanı bir serbestlik içinde çalışıyordu. Bu okullara Türk ve Müslüman ailelerin çocukları da devam ediyordu.

Yabancı okulların öncelikli hedefi bağlı bulundukları devletlerin Osmanlı ülkesindeki çıkarlarını koruyacak kişiler yetiştirmekti. Ayrıca Hristiyanlığı yaymak ve azınlıkları ayaklanmaya teşvik ederek Osmanlı Devleti’ni parçalamak da bu okulların amaçları arasındaydı.

Yabancı okullarda eğitim gören gençler millî kültürlerinden uzaklaşıyor ve içinden çıktıkları topluma yabancılaşıyorlardı. Bunların önemli bir bölümü, okullarını bitirdiklerinde kendilerini eğitenlerin anlayışı ve yararı doğrultusunda davranmaya hazır kişiler haline geliyordu.

 

Atatürk yabancı okulların zararlı faaliyetlerinin ve gerçekYabancı Okullar Sorunu Ne Zaman Nasıl Çözüldü ?,yabancı okullar sorunu kısaca, yabancı okullar sorunu ne zaman çözüldü, yabancı okullar sorunu hangi ülkeyle yaşandı ,yabancı okullar sorunu vikipedi, yabancı okullar sorunu kaç yılında çözüldü ,yabancı okullar sorunu nasıl çözüldü ,yabancı okullar sorunu hangi devletle yaşandı, yabancı okullar sorunu ile ilgili sorular niyetlerinin farkındaydı. Türk okullarının bile sahip olmadıkları ayrıcalıkların bu okullara tanınması onun bağımsızlık anlayışına aykırıydı. Bu nedenle Türkiye, Batılı devletlerin mevcut durumu devam ettirme yönündeki baskılarına rağmen yabancı okulları kendisine bağlama konusunda taviz vermedi. Lozan Barış Antlaşması’yla da bu okulların Türk kanunlarına uymak şartıyla varlıklarını sürdürebilecekleri hükme bağlandı.


Türkiye’deki yabancı okullar 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. 1925’te hazırlanan bir genelgeyle bu okullardaki Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenleri tarafından okutulmasına karar verildi. Ayrıca söz konusu okullar Türk müfettişlerin denetimine açıldı. Bu kararlar ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen yabancı devletlerin şikayetine neden oldu. Ancak Türkiye konuyu bir iç mesele olarak gördüğünü ifade ederek bu şikayetleri dikkate almadı. Bunun üzerine Türk yasalarına ve yönetmeliklerine uyan okullar faaliyetlerine devam ederken uymayanlar kapatıldı.

 

Yorumlar

Free Porn Video