Wolfgang Amadeus Mozart Kimdir? Hayatı Ve Eserleri Hakkında Bilgi

 

Wolfgang Amadeus Mozart Kimdir Hayatı Ve Eserleri Hakkında BilgiMozart, 1756 yılında, Avusturya’da Salzburg şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğunda çok duygulu ve hassastı. Günde arkadaşlarına on defa kendisini sevip sevmediklerini sorar, hayır cevabı verildiği zaman oturup ağlar& Daha üç yaşında iken musikiye karşı büyük bir yakınlık duymaya başlamıştı. Babası yedi yaşındaki kızına ders verirken, Mozart kardeşinin yanına oturur, çalınan ve okunan musiki parçalarını hazla. dinlerdi. Daha dört yaşında iken birçok musiki parçaları kompoze etmiş, herkesi şaşırtmıştı. Çocuklarının bu başarısından övünen babası, iki sene sonra Viyana’ya giderek, birlikte konserler vermeye başladı.

Mozart’ın başarılı çalışması üzerine İmparatoriçe Maria Theresia onu kolları arasına almış ve öpmüştü. Ertesi yıl Paris’e gittiler. Yedi yaşında olan Mozart, Mani. Antuanet adına bestelediği sonatları çaldı. Kraliçe, çocukları masasına çağırın, okşadı. Her tarafta şaşkınlık ve saygı uyandırdılar. Küçük Mozart çok alçak gönüllü idi. Çok övdükleri zaman kendini tutamaz, ağlardı. Londra’ya gittikleri zaman meşhur müzisyen Bach, Mozart’ı kucağına oturtarak ona Haendel’in ve kendisinin bestelediği parçaları çaldırdı. Mozart bu sıralar hastalandı. Hastalığında bile musiki ile ilgisini kesmedi. Yatağının yanına bir masa, kağıt ve kalem konuldu. Aklına gelen parçaları not ediyordu.

Şehirden şehre gitmekle geçen bu düzensiz hayat onun sağlığını birkaç defa daha bozdu. Fakat durumundan sızlanmıyordu. Her gittiği yerde yeni çevreler, yeni yüzler görmek; alkışlamak, tebrikler işitmek, ışıklar içinde yaşamak hoşuna gidiyordu. Ama kupa arabası ile yapılan bitmez, tükenmez yolculuklar onu yoruyordu. Arabanın sarsıntıları, kafasının içinde doğan melodileri kağıda aktarmasını önlüyordu. Atların nal sesleri kafasının işlemesini güçleştiriyor, vakit geçirmek için arabanın camlarını koklayarak parmağı ile oraya notalar yazıyordu. Bir müddet sonra babası fazla para harcamasın diye karısı ile kızını dolaştırmaktan vazgeçti. Artık Avrupa yollarında oğlu ile beraber dolaşıyor, onun adı etrafında gürültülü reklamlar yaptırıyordu.

 

Bütün başarılara rağmen yetecek kadar para kazanamadılar. Bunun üzerine babası ile Salzburg’a geldiler. Şehrin piskoposu, çocuğun musikiye olan kabiliyeti hakkında etrafa yayılan inanışı kıskanıyordu. Bu yüzden onu sınavdan geçirmek için bir hafta müddetle bir odaya: kapadı. Kendisine bir konu vererek bunu bestelemesini istedi. Mozart on yaşında olduğu halde, sınavdan başarı ile çıktı. Ertesi yıl Arşidüşes Maria Josenhine’in düğününde çalmak üzere Viyana’ya gittiler. Onların Viyana’ya ayak basmalarından az sonra gelin çiçek hastalığına tutuklu. Hastalık Mozart’a da geçti. Çocuk bu yüzden dokuz gün kör kaldı. iyileşince yerli musikişinaslar bu çocuğun kendilerini gölgede bırakmasını kıskandılar. Onun Operada çaldığı parçalar ne kadar güzel olursa olsun, ıslık çalmağa karar verdiler. Mozart bu biçim davranışlara üzülerek memleketine döndü.

 

Yorumlar

Free Porn Video