Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Nedenleri, Amacı

 

Osmanlı Devleti Dönemi’nde kullanılan takvim ve saat sistemleri ile rakamlar ve ölçü birimleri Batı ülkelerinde kullanılanlardan farklıydı. Hatta bu alanda ülke içinde bile şehirden Şehire veya bölgeden bölgeye farklılıklar görülebiliyordu.

“Sosyal ve ekonomik hayatımız, medeni milletlerin eriştiğiTakvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Nedenleri, Amacı derecelere göre düzenlenmelidir.” diyen Atatürk, Türk toplumunun kıyafette olduğu gibi ; günlük hayatta kullandığı takvim, saat, rakam ve ölçü birimlerinde de çağdaş toplumlarla tam bir uyum içinde olmasını istiyordu. İşte TBMM bu uyumu sağlamak amacıyla 26 Aralık 1925’te çıkardığı bir kanunla 1 Ocak 1926 tarihinden başlamak üzere dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de miladi takvimin kullanılmasına karar verdi. Ayrıca alaturka saat yerine uluslararası saat sistemini uygulamaya koydu. 20 Mayıs 1928’de çıkarılan başka bir kanunla da bugün hâlâ kullanmakta olduğumuz uluslararası rakamları kabul etti.

Uluslararası ilişkilerde uyumu sağlamak üzere ağırlık ve uzunluk ölçüleri de değiştirildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde arşın, endaze, okka. dirhem gibi değerleri yöreden yöreye değişiklik gösterebilen. ve  bu yüzden alışverişlerde karışıklıklara yol açan ölçü birimleri kullanılıyordu. Ticari ilişkilerde bulunduğumuz Batı ülkelerinde ise genellikle uluslararası ölçü birimleri olan metre ve kilogram geçerliydi. Ülkemizle Batı ülkeleri arasında uyumsuzluğa neden olan bu farklılıklar TBMM’nin 26 Mart 1931’de kabul ettiği bir kanunla giderildi. Söz konusu kanunla birlikte ülkemizde de dünyanın çağdaş ülkelerindeki gibi ağırlık ölçüsü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçüsü birimi olarak da metre kullanılmaya başlandı.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video