Türkleri Kürtler mi Müslüman Yaptı? Ne Zaman Müslüman Oldu?

 

Türkleri Kürtler mi Müslüman Yaptı? Ne Zaman Müslüman Oldu?

 

Son günlerde bir şehir efsanesi gibi yayılan bu iddianın ciddiye alınır bir yanı yoktur. Hatta buna benzer başka iddialara göre, Türkler, Arap/İslâm ordularına direndiler ama Kürtler, İslâm’ı isteyerek kabul ettiler. Esasen Türklerin ve Kürtlerin nasıl Müslüman oldukları, tarih kitaplarında tafsilatları ile izah edilmiştir. Detaylı bilgi isteyenler, ayrıca onlara bakabilirler. Kürtlerin, Türkleri Müslüman yaptığına dair tarihi bir delil yoktur. Fakat başta bu cümle, İslami’ terminoloji açısından, son derece sakattır. Çünkü hidayet, kişilerin veya bir halkın değil, sadece Allah’ın elindedir. Kişiler, diğer kişilerin din değiştirmesinde, İslâmi terminolojide hidayete ermesinde ancak vesile olurlar. Bu cümle İslâm’i terminolojiye göre ancak şu şekilde ifade edilebilir:

 

“Türkler, Kürtler vesilesiyle Müslüman olmuşlardır.” Lakin doğru kurulan bu cümle de, gerçeği ifade etmekten son derece uzakta, Acaba Kürtler, hangi Türkleri Müslüman yapmıştır?! Türkler, bugün olduğu gibi, o çağda da geniş bir coğrafyaya yayılmış bir milletti. Bügün dahi, Türklerin tamamı Müslüman değildir. Asya kıtasının içlerinden ve Sibirya’dan, tâ Avrupa’ya kadar yayılmış bir milleti, Müslüman yapmak! Herhalde bunu ancak, palavrada sınır tanımayanlar yapabilirdi. İmkânlar bir yana, tarihi bilgilere baktığımızda, Kürtlerin Arap/İslâm ordularına direnmeden, İslâmiyeti gönüllü olarak kabul ettikleri de, doğru değildir. Konuyu tafsilatları ile inceleyen Minorsky bile, Kürtlerin, Arap/İslâm ordularına karşı şiddetle direndiklerini, 300 yıl boyunca sürekli isyan ettiklerini ve bu isyanlardan sonra bir kısmının eski dinlerine geri döndüklerini, bir kısmının ise imha edildiğini dönemin kaynaklarından aktarmıştır.

Kürtler, başta Harici mezhebine girdiler, daha geç dönemde ise Şafiî oldular. Türklerin ise daha en baştan büyük kısmı Hanefi, bir kısmı da Caferi/Şii mezhebini tercih ettiler. Acaba Hanici olan Kürtler, neden Türkleri, Haridi yapmadılar da, Hanefi ve Caferi Şil yaptılar? Diğer taraftan Türklerin başta Arap ordularına direndikleri ve daha sonra sufiler eliyle Müslüman oldukları bilinmektedir. Herhalde, büyük halk kitlelerine dini tebliğ eden kişilerin sayısı da fazla olmalıdır. Bu sufilerin, etnik kökenleri nedir, soyları sopları nereden gelmiştir, çok meşhur olanlar dışında, bunları bilmek imkanına sahip değiliz. Bunların içinde birkaç tane Kürt kökenli sufi var mıdır, bilinmez. Çünkü bu konuda da net bir bilgi yoktur. Böyle bir bilgi olsa bile, Allah aşkına bundan Kürtlerin, Türkleri Müslüman yaptığı gibi bir anlam çıkarmak mümkün müdür?

 

Yorumlar

Free Porn Video