Türkiye Büyük Millet Meclisi Ne Zaman, Nerede Kuruldu? Nasıl İlan Edildi?

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ne Zaman, Nerede Kuruldu Nasıl İlan Edildiİstanbul’un işgali ve Mebusan Meclisinin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal millet iradesinin temsil edileceği bir kurulun kalmadığını görerek harekete geçti. 19 Mart 1920’de yayımladığı bir genelgeyle Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclisin toplanacağını duyurdu. Bu amaçla seçimlerin yenilenmesini istedi. Meclise yeni seçileceklerle birlikte İstanbul’dan Ankara’ya gelebilen milletvekillerinin de katılabileceğini belirtti. Seçimler yapıldıktan ve gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü büyük bir törenle Ankara’da açıldı. Meclise ilk günkü toplantısında en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlık etti. Şerif Bey açış konuşmasında, işgallere boyun eğmenin yabancıların esareti altına girmeyi kabul etmek anlamına geleceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yüce meclisin en yaşlı başkanı sıfatıyla ve Allah’ın izniyle milletimizin iç ve diş tam istiklal dahilinde mukadderatını doğrudan üstlendiğini ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum.”

Büyük Millet Meclisi 24 Nisan 1920’de ikinci toplantısını yaptı. Mustafa Kemal bu toplantıda kürsüye çıkarak yaşanan olaylar ve meclisin açılış gerekçeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Daha sonra da meclise bir önerge sundu. O, bu önergesinde, milletin tam bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için mecliste ortaya çıkan milli iradeyi temsil edecek bir hükumetin kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca meclisin üzerinde hiçbir gücün olmadığını ve bütün yetkilerin mecliste toplandığını vurguladı. Bu önergenin kabulünden sonra başkanlık seçimine geçildi ve Mustafa Kemal oy birliğiyle Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı seçildi. Bunu izleyen günlerde yine Mustafa Kemal’in başkanlığında Büyük Millet Meclisi Hükumeti kuruldu. Böylece İstanbul’daki hükumetten ayrı ve bağımsız biçimde Anadolu’da gücünü millet iradesinden alan yeni bir yönetim ortaya çıktı.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video