Türkiye Afganistan Dostluk Antlaşması Önemi, Maddeleri Ve Sonuçları

 

Türkiye Afganistan Dostluk Antlaşması Önemi, Maddeleri Ve SonuçlarıTürkiye Afganistan Dostluk Antlaşması Önemi,Birinci İnönü Zaferi’nden sonra dış politika alanında yaşanan bir diğer gelişme Afganistan ile imzalanan dostluk ve iş birliği antlaşması oldu. 1919 yılında İngiliz egemenliğinden kurtularak bağımsızlığını kazanan Afganistan, tarihi ve kültürel nedenlerle Türkiye’ye yakınlık duyan bir ülke idi. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma.Mustafa Kemal ile Afgan Kralı Amanullah Han arasında kurulan. dostluk ile en üst seviyeye çıktı. TBMM Hükümeti ile Afganistan arasında imzalanan. 1 Mart 1921 tarihli dostluk ve iş birliği antlaşmasıyla da siyasi bir nitelik kazandı.

Türkiye-Afganistan Dostluk Antlaşması’na göre taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf bunu kendisine yapılmış. sayacak ve saldırgana. karşı bütün imkanlarıyla mücadele edecekti. Antlaşmanın bir diğer maddesinde ise “Türkiye Afganistan’a kültür alanında yardım etmeyi. öğretmen ve subay göndermeyi, bu öğretmen ve subayların en az 5 yıl görevde kalmasını ve bu sürenin sonunda, Afganistan isterse yeniden eğiticiler göndermeyi yüklenir.” ifadesi yer alıyordu.

Türkiye ile Afganistan arasındaki bu antlaşma ile TBMM Hükümeti Afganistan tarafından resmen tanınmış oldu. Bu olay aynı zamanda İslam dünyasında Milli Mücadele ve TBMM Hükümeti lehine bir kamuoyunun oluşmasını sağladı. Antlaşmadan sonra Kabil ve Ankara hükümetleri birbirlerini tanımanın gereği karşılıklı elçiler atamışlarclır. Ankara’daki Afgan Elçiliği 10 Haziran 1921’de törenle açılmış ve elçilik bayrağını Mustafa Kemal bizzat kendisi çekmiştir.

 

 

Yorumlar

Free Porn Video