Trafikte Bisiklet ve Motosikletin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilgi

 

Trafikte Bisiklet ve Motosikletin Güvenli Kullanımı Hakkında BilgiBisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin güvenle yolculuk yapabilmesi için uymaları gereken kurallar şunlardır:

  • Bu araçlar, yaya yollarında sürülmemelidir.
  • Ayrı bir bisiklet yolunun bulunduğu yerlerde taşıt yollarında sürülmemelidir.
  • Bu araçların ikiden fazlası, yan yana taşıt yolunun bir şeridinde sürülmemelidir.
  • Bu araçlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişiler bindirilmemelidir.
  • Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa dahi bu araçlarda birden fazla yolcu taşınmamalıdır.
  • Bu araçlarla manevra yapılırken, diğer araçlar izlenirken veya geçilirken kara yolunu kullananların hareketini zorlaştıracak tehlike doğurucu davranışlarda bulunulmamalıdır.
  • İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılmamalıdır.
  • Bu araçlar başka bir araca bağlanarak veya başka bir araca asılıp tutunarak sürülmemelidir.
  • Bu araçlarla sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerleri taşınmamalı ve bu araçlara kurallara aykırı yük yüklenmemelidir.
  • Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç bu araçlar; üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve bu şekilde kara yollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımacılığında kullanılmamalıdır.

Özel şekilde imal edilmiş üç tekerlekli motosikletlerle sadece yük taşınabilir. Bunlar hiç bir şekilde yolcu taşımak üzere imal ve tadil edilemez. Aynı zamanda yük taşımak için yapılmış olan kasa kısmı, sürücünün ön tarafında bulunacak şekilde imal edilemez. Bu araçlarla sürücülerin yanında ve araçların karoserlerinde eşya ile birlikte yolcu taşınmaz.

Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hâlleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtların’ sürmeleri zorunludur. Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takmaları zorunludur.

 

Bisiklet ve Motosiklet Sürücülerinin Kullanması Gereken Aksesuarlar:

Otomobillerde emniyet kemeri ne kadar önemli ise motorlarda ve bisikletlerde kask, koruma gözlüğü, dizlik vb. kullanmak o derece önemlidir. Bisiklet ve motosikletlerde kask, kaza anlarında ortaya çıkacak olası yaralanma ve sakatlanmalara karşı insanı en üst düzeyde korumak için kullanılmaktadır. Koruma gözlüğü takmak; sürücüleri güneş ışınlarından, seyir halindeyken gelebilecek taş parçası, sinek vb. etkenlerden koruyacaktır. Dizlik ve eldiven kullanımı ise sürücüleri kazalarda oluşabilecek yaralanmalardan koruyacaktır.

İnsanları korumak amacıyla yapılmış güvenlik aksesuarlarını kullanmayı reddetmek trafikte olası tehlikelere karşı önlem almayıp güvenliği tehlikeye atmak demektir.

 

Yorumlar

Free Porn Video