Trafik Kazalarının Birey ve Toplum Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

 

Trafik Kazalarının Birey Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Trafik Kazalarının Birey ve Toplum Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?Trafik kazalarında birçok kişi hayatını kaybetmekte, engelli kalmakta ve maddi zarara uğramaktadır. Trafik kazalarının neden olduğu bu sonuçlar bireyleri psikolojik olarak da olumsuz etkilemektedir. Trafik kazası yaşayan bireyler ve bu bireylerin yakınlarında kaza sonrası güvensizlik, içe kapanma, çevreyle ilişkileri azaltma, bunalım, korku, öç alma isteği, hafıza kaybı, uyku bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara rastlanmaktadır. Kazaya maruz kalan kişilerde zararlı alışkanlıklara yönelme eğiliminde artış görülmektedir. Ayrıca trafik kazası geçiren çocuklarda travma sonrası stres, kronik depresyon, uyku bozukluğu, duygusal dengesizlik gibi fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Trafik kazası sonucu bedenen ve ruhen engelli kalan kişilerin başkalarına bağımlı olmadan hayatlarına devam etmeleri için yapılan çalışmalara rehabilitasyon denir.

Trafik kazası sonrası engelli kalan bireylerin rehabilitasyon hizmetleri ile topluma kazandırılması, bu bireylerde meydana gelecek bir çok kişisel sorunun ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Rehabilitasyon hizmetlerinin amacı; bireyin toplumda yeniden yaşaması, çalışması ve öğrenmesi için gerekli olan fiziksel, entelektüel ve duygusal beceriyi kazanmasını sağlamaktır. Rehabilitasyon hizmetleri sayesinde bireye kazandırılacak bu davranışlar ile bireyin, yaşadığı topluma yabancılaşmadan aile ve sosyal yaşamında aktif olması beklenmektedir.

Trafik Kazalarının Toplum Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Trafik kazası yaşayan kişilerin kazanın olumsuz etkilerini bireysel olarak hissetmenin yanı sıra bu etkileri, ilişki içinde bulundukları topluma da yansıtmaları kaçınılmazdır. Kaza mağduru bireyler sosyal hayattan uzaklaşma, kendilerini bulundukları çevreye yabancı hissetme gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Birey, toplumun bir parçası olarak düşünüldüğünde bu kişilerin aileleri, arkadaşları, çevresi de bu durumdan etkilenmektedir. Kaza geçiren kişi ve yakınlarının sosyal, iş ve eğitim hayatlarında başarısız oldukları görülmektedir. Bir kazada engelli kalan ya da hayatını kaybeden kişilerin aile fertlerinin kazadan önceki psikolojik ve sosyal hayatlarına dönmeleri neredeyse imkansızdır. Bu bireylerin profesyonel rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaçları vardır.

 

Kaza sonucu yetim ve öksüz kalan çocukların yaşamlarının kalanında bu olayın etkisini en az hissetmeleri için özel çalışmalar yapılmalıdır. Kazada engelli kalan insanların hayata tekrar tutunabilmeleri için de titiz çalışmaların yapılması gerekmektedir. Trafik kazası sonucunda travmaya uğramış kişiler, yaşadıkları bu olumsuzlukların yanı sıra idari mahkemeler ve ceza mahkemeleriyle, sigorta işlemleriyle de uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu bakımdan trafik kazaları, sonuçları itibariyle bireyleri ve aileleri olduğu kadar toplumu da derinden etkilemektedir.

 

Yorumlar

Free Porn Video