Trafik İşaret Levhalarını Korumanın Önemi Nedir? Hakkında Bilgi

 

Trafik İşaret Levhalarını Korumanın Önemi Nedir Hakkında BilgiKara yolundaki trafik işaret ve levhaları, yolu kullanan sürücü ve yayalara yol ve çevresi hakkında bilgi vermektedir. Trafik işaret ve levhaları, doğru ve düzgün kullanılmaları durumunda trafik düzeni ile sürücü ve yayaların güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Trafik işaret ve levhalarına zarar verilmesi, bunların kırılması, yansıtıcılarının sökülmesi, yer ve yönlerinin değiştirilmesi trafik kazalarına ve trafik kazalarından doğan can ve mal kayıplarına neden olacaktır. Bu nedenle kara yolundan faydalanan sürücüler ve yayalar trafik işaret ve levhalarını korumak zorundadırlar. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki davranışları sergilemek yasaktır:

  • Kara yolu yapısı üzerine trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya trafiğe engel yaratacak; trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak
  • Kara yolu yapısının, trafik işaretlerinin ve kara yoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerinin üzerlerine yazı yazmak, üzerlerini çizmek veya başka şekillerde bunları bozup yerlerini değiştirmek ya da bu tesisleri ortadan kaldırmak
  • Kara yolu dışında, kenarında veya kara yolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile ağaç, direk, yangın musluğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak.

Toplum olarak trafik işaret ve levhalarına uyma, alışkanlık haline getirilmeli ve bunların korunması konusunda duyarlı olunmalıdır. Trafik işaret levhalarına zarar verenler uyarılmalı, gerekiyorsa bu kişiler en yakın güvenlik birimine (jandarma, polis vb.) bildirilmelidir.

 

Yorumlar

Free Porn Video