Trafiğin Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Bu Konuda Alınacak Önlemler

 

Trafiğin Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Bu Konuda Alınacak ÖnlemlerÇevre, canlı-cansız varlıklarla çevrili olan ve içinde doğal hayatın sürdürüldüğü ortamdır. Çevre kirliliği ise bu ortamın kirlenmesi, doğal özelliklerini kaybetmesi, yok olmaya başlaması anlamına gelmektedir. Çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden birisi de trafikteki motorlu araçlardır. Kara yollarındaki araçların çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntıları çevreyi kirleten etkenler arasındadır. Nüfus oranındaki artış, sanayileşme, trafiğe yeni araçların katılması; dikkatleri günümüzün önemli bir sorunu haline gelen trafik üzerine çekmektedir. Motorlu taşıt kullanımındaki bu artış sonucu ortaya çıkan trafik yoğunluğu, insanlar için oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir.

Trafik sorunu, beraberinde hem çevre kirliliğini getirmekte hem de insanların ruhsal açıdan sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Motorlu taşıtlar, hayatı kolaylaştırmasına karşın insan ve çevreye zarar verip trafik sorunu ile bir araya gelerek özellikle büyük şehirlerde hayatı daha da güçleştirmektedir. Gürültü ve hava kirliliği, trafiğin neden olduğu en önemli çevre sorunlarındandır. Gürültü kirliliği; genellikle araçların egzozlarından, motorlarından, süspansiyonlarından ve kornalarından kaynaklanmaktadır. Trafik gürültüsü, insan yaşamıyla iç içe olması nedeni ile hem çevre hem de insanların sağlığı açısından önemli sorunlara neden olmaktadır. Trafiğin olumsuz etkilerinden biri de canlıların içinde yaşadığı ortamı oluşturan havayı kirletmesidir. Benzinli ve dizel motorların egzoz gazlar’, hava kirliliğine neden olan kaynakların başında gelmektedir. Açığa çıkan bu gazlar nedeni ile havanın kalitesi düşmekte, canlıların sağlığı tehlikeye girmektedir. Yoğun trafikten kaynaklanan ve kişiler üzerinde psikolojik ve fizyolojik olarak olumsuz etki yaratan bir diğer etken de görsel kirliliktir.

Yoğun trafik ortamı sebebiyle araçların bakım ve onarımları yapılırken yere dökülen yakıt veya motor yağı, çevrenin kirlenmesine sebep bir başka etkendir. Plastik kaplar, metal kutular, kağıt parçaları, poşetler; araç dışına atılmayıp araç içerisinde toplanıp uygun yerlerdeki çöp bidonlarına atılmalıdır. Tehlikeli ve zararlı maddeler; şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınmamalıdır. Araçlarda yükler kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak; kara yolunda kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenip taşınmamalıdır. Sahipleri tarafından kullanılmayan, atıl, hurda araçlar; terk edildikleri alanlarda görüntü kirliliğinin yanında tehlikeye sebep olmaktadır. Boş arazilerde, cadde ve sokaklarda terk edilmiş bu araçlar kolayca yanabileceği için tehlike saçar. Camları kırılmış, paslanmış, kir içerisinde olan bu araçlar; sağlıklı olmadığı için ayrı bir tehlike oluşturur. Çevre ve güvenlik tehlikesi nedeni ile bu tür araçlar, vatandaşlar tarafından yetkililere hemen bildirilmeli ve bulundukları yerlerden kaldırılmalıdır.

 

Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu çevre kirliliği tehlikesi, çözüm gerektiren bir sorundur. Trafik, çevreyi doğrudan etkileyen ve büyük ölçüde kirleten bir etmendir. Nüfus artışıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluğun çevre kirliliğine etkisi oldukça büyüktür. Trafiğin olumsuz etkilerinin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesini önlemek amacı ile alınması gereken birçok önlem vardır. Alınacak bütün önlemler insanların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için gereklidir.

Trafik kaynaklı çevre kirliliğini en aza indirmek için alınacak önlemlerden bazıları şunlardır:

  • Araç bakımlarının yetkili servislerde, zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmelidir. Bakımı yapılmış bir araç, yakıt tasarrufu sağlayacağından hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de kirlilik oranını azaltır.
  • Araçlardaki klimalar motorun gücünden yararlanarak çalıştığı için gereksiz klima kullanımından kaçınmak yakıt tasarrufu sağlar. Klimanın doğru kullanımı ve motora uygun yakıt seçilmesi, tasarruf edilmesine büyük katkı Sağlar.
  • Araçlarda yakıtın güvenilir akaryakıt istasyonlarından alınması ve araçların kullanma kılavuzlarında belirtilen yakıtın kullanılması çok önemli bir noktadır.
  • Motorlu taşıtlarda egzoz emisyonlarının istenen değerlere çekilebilmesi için otomobilin egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz emisyonunu azaltan cihazın (katalitik konvertör) kullanımı teşvik edilmelidir.
  • LPG gibi alternatif yakıtların ve elektrik enerjisinin taşıtlarda kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  • Çok gerekli olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamalı ve toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
  • Trafiğin yoğunluğu nedeni ile araçların durakladığı zamanlarda aracı durdurmak hem çevre kirliliğini engelleyecek hem de maddi kazanç sağlanmasına yardımcı olacaktır.
  • Özellikle yürüyerek gidilebilecek mesafedeki yerlere araç ile değil yürüyerek ya da bisiklet kullanarak gitmek, alışkanlık haline getirilmelidir.  Eski teknolojili araçların bakıma tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca araca gereğinden fazla yük yüklemek, gereksiz aksesuarlar takmak, aracı aşırı hızla sürmek, aracın lastik havalarını kontrol etmemek; sert fren, ani kalkışlar ve hızlı dönüşler yapmak; hem yakıt tüketimini artırır hem de havayı kirletir.

Ulaşım kaynaklı çevre kirliliğinin insan sağlığına, doğaya, insanlık mirası kentlerin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna vermiş olduğu zararların çoğunlukla geri döndürülemez olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Trafikteki araç sayısının artması; kentlerin havasının, suyunun, denizinin kirlenmesine ve yerleşim yerlerindeki gürültünün artmasına neden olmaktadır. Sonuçta enerji, doğal kaynaklar ve en önemlisi insan kaynaklarının israf edilmesi; ulusal ekonomide gereksiz kayıplar meydana getirmektedir. Bu nedenle çevre ve doğaya karşı duyarlı olmalı, sorumluluklar yerine getirilmeli ve gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakılmalıdır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video