Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Hakkında Bilgi

 

Partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. En büyük hedeflerinden biri demokrasiyi ülkemize yerleştirmek olan Mustafa Kemal de bu yolda ilk adımı atarak Cumhuriyet Dönemi’nin ilk siyasi partisini kurmuştur. 17 Kasım 1924’te ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla başka bir siyasi parti kurulmuş ve iktidardaki, Cumhuriyet Halk Fırkasının karşısına muhalefet partisi olarak çıkmıştır.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna ;

Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan Adıvar gibi Milli Mücadele’nin önde gelen kişileri öncülük etmişlerdir.

Terakkiperver Cumhuriyet Arkasının kurucuları, cumhuriyetin

 

ilanı ve halifeliğin kaldırılması gibi konularda Mustafa Kemal ile anlaşmazlığa düştükten sonra Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılarak görüşlerini farklı bir partide dile getirmek istemişlerdir. Mustafa Kemal de “Milli egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip olan ; memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir.” Diyerek arkadaşlarının bu girişimine olumlu bakmıştır. O, konuyla ilgili bir başka sözünde “Bizim meclisimizde de iki parti olmalı. Hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz.” diyerek demokrasiye olan bağlılığını göstermiştir.

Terakkiperver Cumhuriyet Arkasının kurucuları parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Hakkında Bilgi ,terakkiperver cumhuriyet fırkası özellikleri, terakkiperver cumhuriyet fırkası hangi olay sonrası kapatılmıştır ,terakkiperver cumhuriyet fırkası neden kuruldu, terakkiperver cumhuriyet fırkası nedir ,terakkiperver cumhuriyet fırkası başkanı kim, terakkiperver cumhuriyet fırkası kpss, terakkiperver cumhuriyet fırkası ilk şubesi, terakkiperver cumhuriyet fırkası ders notlarıprogramlarında fikirlere ve dini inançlara saygılı oldukları ifadesine yer vermişlerdi. Ancak bu ifade cumhuriyet karşıtı çevrelerde partinin saltanat ve hilafeti geri getirmek amacıyla kurulduğu düşüncesinin doğmasına neden oldu. Böylece söz konusu parti kısa sürede saltanat ve halifelik yanlılarının toplandığı bir merkez haline geldi.


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının bazı üyelerinin 1925 yılı başlarında çıkan Şeyh Sait isyanı ile ilişkili oldukları anlaşıldı. Bunun üzerine rejim için tehlike oluşturduğuna karar verilen bu parti, dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle 3 Haziran 1925’te Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video