tekke ve zaviyelerin kapatılması nutuk

Serbest Cumhuriyet Fırkası Hakkında Bilgi

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra 1930 yılına kadar geçen sürede ülkemizde yeni bir parti kurma denemesine girişilmedi. Bu sırada tek parti rejimine karşı kamuoyunda ortaya çıkan hoşnutsuzlukla ve eleştiriler giderek artıyordu. Diğer yandan Türkiye 1929 yılında Amerika’da başlayan ve dünyaya yayılan büyük ekonomik krizden Devamını Oku...

Cumhuriyet Halk Fırkası Kuruluşu, Özellikleri Ve Sonuçları

Cumhuriyet Halk Fırkası Kuruluşu, Özellikleri Ve Sonuçları ; 23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisinde farklı siyasi görüşlere ve düşüncelere sahip milletvekilleri vardı. Mustafa Kemal aralarında siyasi anlaşmazlıklar bulunan bu milletvekillerini bir grup disiplini altında birleştirmeye çalıştı. Bunun mümkün olamadığını görünce de kendisine yakın Devamını Oku...

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Bilgi

“Bir fikri daha düzeltmek isterim. Milletimizin içinde gerçek din alimleri, alimlerimiz içinde milletimizin gerçekten iftihar edebileceği din bilginlerimiz vardır. Fakat bunlara karşılık, ilmi kıyafet altında ilim gerçeğinden uzak, gereği kadar okuyup öğrenmemiş, ilim yolunda yeteri kadar ilerleyememiş hoca kıyafeti’ cahiller de vardır. Bunların ikisini Devamını Oku...