Pragmatizm Nedir? Özellikleri, Temsilcileri Ve Kurucusu | Hakkında Bilgi

Pragmatizm Nedir Özellikleri, Temsilcileri Ve Kurucusu Hakkında Bilgi

Amerikalı ünlü psikolog ve filozof William James (1842-1910) felsefesini en sistemli biçimde açıkladığı “Pragmatizm” adli kitabını 1907’de yayımladı. Pragmatizm, XX. yüzyıl başında ABD’de ortaya çıkan felsefe akımları içinde en çok yandaş bulanıydı . Bu akımın çıkış noktasını, geleneksel akademik felsefenin büyük bir bölümünün eleştirilerek benimsenmesi ve felsefeye bazı pratik amaçların sokulması çabaları oluşturmaktaydı. Pragmatizm, ilkin … Read more

Kabağın Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Hakkında Bilgi

Kabağın Faydaları Ve Zararları Nelerdir Hakkında Bilgi

Kur’an’da, “Onun için yaktın (kabak türünden bir ağaç) bitirdik” buyurulmuştur. Hadislerde ise kabak için şu isimler zile edilir: a) el-Kar’, b) ed-Dübbâ’. Daha çok el-kar’ kelimesi geçmektedir. Bazı hadislerde ed-dübbâ’ın, el-kar’ olduğu ifade edilir. İbn Kayyim el-Cevziyye bu konuda şunları söylemektedir: “Her ne kadar yaktin adı yaygınsa da, yaktin’e dübbâ’ ve kar’ da denir. Yaktin … Read more

Free Porn Video