peygamberlere gelen mesajların ortak amacı maddeler halinde

Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı Nedir? | Hakkında Bilgi

Peygamberlerin hepsi de Allah’ın (c.c.) elçileridir ve aynı kaynaktan vahiy almaktadırlar. Dolayısıyla onların getirdiği mesajlar temel itibarıyla ortaktır. Bütün peygamberler, insanlara -ayrıntılarda zamana ve topluma göre değişen farklar varsa da- genel olarak aynı dini ilkeleri tebliğ etmişlerdir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Dini ayakta Devamını Oku...