Paris Barış Konferansı Amacı, Maddeleri Ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Paris Barış Konferansı Amacı, Maddeleri Ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Paris Barış Konferansı, Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin katılımıyla 18 Ocak 1919’da toplandı. Konferansın toplanış amacı, yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını belirlemekti. 32 devletin katıldığı konferansta söz sahibi devletler İngiltere, Fransa ve ABD idi. Konferansta Avrupa’nın yeni sınırları ve Osmanlı topraklarının paylaşılması ile ilgili konular üzerinde duruldu. Görüşmeler sonunda Almanya ile Versay, Avusturya ile … Read more

Free Porn Video