misakı milli sonuçları

Misak-ı Milli’nin Kabulü, Maddeleri Ve Önemi Hakkında Bilgi

Mustafa Kemal bütün çalışmalarında planlı hareket eden bir liderdi. O, bu kişisel özelliğini Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanacağı günlerde de gösterdi ve Ankara’da Mebusan Meclisine katılacak milletvekilleriyle görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sırasında onlardan, kendisinin hazırladığı Misakımilli belgesini mecliste kabul etmelerini istedi. Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Devamını Oku...