Laiklik İlkesi Nedir? Özellikleri Ve Önemi Hakkında Bilgi

Laiklik İlkesi Nedir , laiklik ilkesi nedir kısaca, laiklik nedir kısaca özeti ,laik nedir, laiklik ilkesi kısaca tanımı, laiklik ilkesi tarihi, laiklik ilkesinin özellikleri, laik devlet ilkesi nedir, inkılapçılık ilkesi nedir

Rönesans ve Reform hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan Aydınlanma Çağı ile birlikte Avrupa’da yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde aydınlar din adamlarının devlet ve toplum üzerindeki egemenliğine son vererek laikliğe geçişi sağlamaya çalıştılar. Ayrıca dinin bilim, sanat ve felsefe üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak için çaba harcadılar. Din ve devlet işlerinin ayrılması gerektiğini düşünenler bu yöndeki … Read more

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Hakkında Bilgi Konu Anlatımı

Lozan Barış Antlaşması ile Misakımilli’de belirlenen hedefler büyük ölçüde gerçekleşmiş, yeni Türk devletinin sınırları çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın mağlupları arasında sayılan Türk milleti bu antlaşma ile büyük bir siyasi zafer kazanmış ve Türkiye uluslararası alandaki yerini almıştır. Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında bağımsızlığından ve devletlerin eşitliği ilkesinden taviz vermemiş, sorunları müzakere ederek diplomasi yoluyla … Read more

Free Porn Video