kimya formülleri ezberleme

Kimyasal Formüller Ve Yazılışları | Nasıl Okunur? Konu Anlatımı

Elementler sembollerle, bileşikler ise içerdikleri elementlerin sembollerinden oluşan formüllerle gösterilir. Kimyasal formüller, moleküllerin ve iyonik bileşiklerin bileşimini ifade etmede kullanılan simgelerdir. Konumuzda molekül formülü ve basit formül olmak üzere başlıca iki formülü inceleyeceğiz. Bir maddenin en küçük biriminde bulunan elementlerin atom sayılarını tam olarak Devamını Oku...