elektron dizilimi orbitaller

Elektron Dizilimi Ve Periyodik Sisteme Yerleşimi Hakkında Bilgi

Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir ilişki olduğunu düşünmüştü. Bildiğiniz gibi atom numarası, bir elemente ait nötr atomların elektron sayısını gösterir. Elementlerin elektron dizilimleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki benzerliklerin açıklanmasını sağlar. Periyodik çizelgede yatay satırlara Devamını Oku...

Atomların Ve İyonların elektron Dizilimleri | Dağılımı Nasıl Yapılır?

Element atomlarının elektron dağılımlan nasıl gösterilir? Öğrendiğimiz kuralları göz önünde bulundurarak örnekler üzerinde elektron dağılımlannı gösterelim. Element atomlarında elektron dağılımları; kısaltılmış spdf, genişletilmiş spdf ve orbital diyagramı olmak üzere üç farklı şekilde gösterilebilir. Kısaltılmış spdf gösteriminde elektronlann eş enerjili orbitallere nasıl yerleştiği değil, her Devamını Oku...