Dreyfus Olayı Nedir? Nedenleri Nelerdir? Dreyfus Olayı Hakkında Bilgi

Dreyfus Olayı Nedir Nedenleri Nelerdir Dreyfus Olayı Hakkında Bilgi

Paris, 20 Temmuz 1906 günü önemli bir törene sahne oluyordu: Alfred Dreyfus adında bir subaya Fransızların en büyük nişanı olan “Legion d’honneur” nişanı veriliyordu. Aslında olayın kendi başına büyük bir önemi yoktu. Bütün Fransız toplumunun, hatta yabancı kamuoyunun dikkatini ve ilgisini çekmesi, onurlandırılan kişinin daha birkaç yıl öncesine dek .”casusluk”la, “vatan hainliği”yle ağır bir biçimde … Read more

Kabağın Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Hakkında Bilgi

Kabağın Faydaları Ve Zararları Nelerdir Hakkında Bilgi

Kur’an’da, “Onun için yaktın (kabak türünden bir ağaç) bitirdik” buyurulmuştur. Hadislerde ise kabak için şu isimler zile edilir: a) el-Kar’, b) ed-Dübbâ’. Daha çok el-kar’ kelimesi geçmektedir. Bazı hadislerde ed-dübbâ’ın, el-kar’ olduğu ifade edilir. İbn Kayyim el-Cevziyye bu konuda şunları söylemektedir: “Her ne kadar yaktin adı yaygınsa da, yaktin’e dübbâ’ ve kar’ da denir. Yaktin … Read more

Free Porn Video