İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Hakkında Bilgi

İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Hakkında Bilgi

Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif (-) yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz bir atom aldığı elektron sayısı kadar negatif (-) yük, verdiği elektron sayısı kadar pozitif (+) yük kazanır. Elektron alıp verme sonucun-da elektrik yükü kazanmış bu atom ya da atom gruplarına iyon denir. (+) yüklü iyonlara katyon, (-) yüklü iyonlara … Read more

Ateşli Havale Nedir? Nedenleri, Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Ateşli Havale Nedir Nedenleri, Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Bütün çocukların yaklaşık yüzde dördü beş yaşına varmadan bir havale nöbeti geçirir. Çoğu çocukta havale tekrarlamazken, az sayıda çocuk her ateşli hastalıkta havale geçirebilir. Hastalığın başlarında ateş hızla çıkınca, havale nöbeti başlar: Çocuk birden bilincini kaybeder, bedeni gevşer ya da katılaşır, kaslarda ani kasılmalar görülebilir. Gözler devrilir, ağızdan salya akar. 60 saniye içinde kramp çözülür … Read more

Free Porn Video