Elektron Dizilimi Ve Periyodik Sisteme Yerleşimi Hakkında Bilgi

Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir ilişki olduğunu düşünmüştü. Bildiğiniz gibi atom numarası, bir elemente ait nötr atomların elektron sayısını gösterir. Elementlerin elektron dizilimleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki benzerliklerin açıklanmasını sağlar. Periyodik çizelgede yatay satırlara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir. Periyodik sistem, herhangi bir … Read more

Radius Başı Çıkığı Nedir? Nedenleri, Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Radius Başı Çıkığı Nedir Nedenleri, Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Bir ila dört yaş arasındaki küçük çocuklarda, yetişkinlerle ortalıkta güreşip oynarken sıklıkla bir radius başı çıkığı (dirsek distorsiyonu, Chassaignac sendromu) meydana gelebilir. Çocuğu sadece kolundan tutup havada döndürdüğünüz ya da inatla yere çöken bir çocuğu bileğinden asılıp hızla çektiğiniz zaman ön kol kemiklerinden biri olan radius kemiği, onu el bileğinde tutan eklem bağlarının arasından kayabilir … Read more

Free Porn Video