atom yapısı orbitaller elektron dağılımı

Atomların Ve İyonların elektron Dizilimleri | Dağılımı Nasıl Yapılır?

Element atomlarının elektron dağılımlan nasıl gösterilir? Öğrendiğimiz kuralları göz önünde bulundurarak örnekler üzerinde elektron dağılımlannı gösterelim. Element atomlarında elektron dağılımları; kısaltılmış spdf, genişletilmiş spdf ve orbital diyagramı olmak üzere üç farklı şekilde gösterilebilir. Kısaltılmış spdf gösteriminde elektronlann eş enerjili orbitallere nasıl yerleştiği değil, her Devamını Oku...