Atomların Ve İyonların elektron Dizilimleri | Dağılımı Nasıl Yapılır?

Element atomlarının elektron dağılımlan nasıl gösterilir? Öğrendiğimiz kuralları göz önünde bulundurarak örnekler üzerinde elektron dağılımlannı gösterelim. Element atomlarında elektron dağılımları; kısaltılmış spdf, genişletilmiş spdf ve orbital diyagramı olmak üzere üç farklı şekilde gösterilebilir. Kısaltılmış spdf gösteriminde elektronlann eş enerjili orbitallere nasıl yerleştiği değil, her bir alt kabuktaki toplam elektron sayıları gösterilir. Örneğin 1 azot atomunun … Read more

Çocuklarda Topallama | Eklem Nezlesi (Sinovit) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklarda Topallama Eklem Nezlesi (Sinovit) Nedir Nasıl Tedavi Edilir

Eklem nezlesi (geçici sinovit) genellikle bir virüs enfeksiyonundan kaynaklanır ve kalça eklemindeki eklem sıvısının akut iltihabı anlamına gelir. Burada eklem boşluğunun içinde bir akıntı oluşur, eklem boşluğu genişler ve ağrır. Bu genişleme bir ultrason taramasıyla hemen hemen her zaman tespit edilebilir. Özellikle sekiz yaşın altındaki küçük çocuklarda, eklem nezlesi bir üst solunum yolu enfeksiyonundan dört … Read more

Free Porn Video