Atatürk’ün Sanat Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Atatürk'ün Sanat Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Atatürk Ve Sanat,”Fikirler ve inkılaplar sanatla yayılır.” diyen Atatürk, güzel sanatları, milletimizin tanınmasının ve çağdaş milletler arasında hak ettiği yeri alabilmesinin bir aracı olarak görüyordu. Çünkü o Batı medeniyetini ortaya çıkaran sürecin sanat alanındaki gelişmelerle başladığını biliyordu. Bu nedenle Batı’nın bilim ve teknolojideki faaliyetleri kadar sanatta yaptıklarının da iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyor ve bu konuda … Read more

Atatürk’ün Güzel Sanatlara Verdiği Önem Hakkında Bilgi

Atatürk'ün Güzel Sanatlara Verdiği Önemi Hakkında Bilgi , atatürk'ün güzel sanatlar ile ilgili sözleri, atatürkün sanata verdiği önem ile ilgili sözler, atatürkün sanata verdiği önem kısaca eodev ,atatürk'ün sanata ve müziğe verdiği önem ,atatürkün müziğe verdiği önem ,atatürk'ün güzel sanatlara ve müziğe

Atatürk, güzel sanatların diğer kolları gibi resim ve heykeli de ilerlemenin ölçütü olarak görüyordu. Bu nedenle güzel sanatların diğer alanlarında olduğu gibi resim ve heykel alanında da inkılapçı bir yaklaşım sergiledi. Böylece o güne kadar ülkemizde yeterince gelişmemiş olan resim ve heykel sanatları yeni bir gelişim sürecine girdi. Atatürk’ün çabalarıyla cumhuriyetimizin ilk ressamlarını ve heykeltıraşlarını … Read more

Free Porn Video