Halkçılık İlkesi Nedir ? Önemi Hakkında Bilgi

Halkçılık İlkesi Nedir ? Önemi Hakkında Bilgi,halkçılık ilkesi nedir kısaca ,atatürk ilkeleri ,cumhuriyetçilik ilkesi nedir ,atatürk ilkeleri kisaca açıklamaları, inkılapçılık ilkesi, devletçilik ilkesi nedir ,halkçılık ilkesi özellikleri , milliyetçilik ilkesi nedir

Bir ülkede oturan ve o ülkeyi vatan bilen unsurların tümüne halk denir. Bu tanıma göre millet ile halk aynı insan topluluğunu ifade etmektedir. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde halkçılık ilkesi milli egemenliğin dayanağıdır. Atatürk bu durumu “Bizim görüşümüz ki halkçılıktır kuvvetin, kudretin, egemenliğin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir,halkın elinde bulundurulmasıdır.” o sözleriyle dile getirmiştir. O, konuyla ilgili … Read more

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir ? Özellikleri Hakkında Bilgi

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir? Özellikleri Hakkında Bilgi, cumhuriyetçilik ilkesi nedir kısaca, halkçılık ilkesi nedir ,atatürk ilkeleri kisaca açıklamaları ,halkçılık nedir, cumhuriyetçilik ilkesi özellikleri ,cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili görseller, inkılapçılık ilkesi, laiklik ilkesi

Cumhuriyetçilik, devletin cumhuriyetle yönetilmesini öngören bir ilkedir. Cumhuriyeti benimsemeyi ve onun en iyi yönetim biçimi olduğuna inanmayı ifade eden bu ilke cumhuriyetin korunması ve yüceltilmesini amaçlar. Cumhuriyet millete dayanan, gücünü milletten alan bir yönetim şeklidir. Egemenliğin yani karar alma yetkisinin millete ait olduğu bu yönetim şeklinde herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Buna göre başta … Read more

Free Porn Video