Halkçılık İlkesi Nedir ? Önemi Hakkında Bilgi

Halkçılık İlkesi Nedir ? Önemi Hakkında Bilgi,halkçılık ilkesi nedir kısaca ,atatürk ilkeleri ,cumhuriyetçilik ilkesi nedir ,atatürk ilkeleri kisaca açıklamaları, inkılapçılık ilkesi, devletçilik ilkesi nedir ,halkçılık ilkesi özellikleri , milliyetçilik ilkesi nedir

Bir ülkede oturan ve o ülkeyi vatan bilen unsurların tümüne halk denir. Bu tanıma göre millet ile halk aynı insan topluluğunu ifade etmektedir. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde halkçılık ilkesi milli egemenliğin dayanağıdır. Atatürk bu durumu “Bizim görüşümüz ki halkçılıktır kuvvetin, kudretin, egemenliğin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir,halkın elinde bulundurulmasıdır.” o sözleriyle dile getirmiştir. O, konuyla ilgili … Read more

Devletçilik İlkesi Nedir ? Özellikleri Ve Önemi Hakkında Bilgi

Devletçilik İlkesi Nedir ? Özellikleri Ve Önemi Hakkında Bilgi, devletçilik ilkesi özellikleri, devletçilik nedir ,devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar, devletçilik ilkesi sunum, devletçilik diğer adı ,devletçilik politikası, inkılapçılık ilkesi nedir ,atatürk ilkeleri

Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan milletimizi büyük ekonomik sorunlar beklemekteydi. Bunun üzerine Mustafa Kemal, 17 Şubat 1923’te İzmir’de Türkiye iktisat Kongresini topladı. O, bu kongredeki konuşmasında “Siyasi, asker? zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olamaz, az zamanda söner” diyerek ekonominin önemini vurguladı. İzmir iktisat Kongresi’nde ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin genel … Read more

İnkılapçılık İlkesi Nedir ? Özellikleri Ve Önemi Hakkında Bilgi

İnkılapçılık İlkesi Nedir , inkılapçılık ilkesi nedir kısaca ,inkılapçılık nedir ,atatürk inkılapçılık ilkesi nedir, inkılapçılık özellikleri, inkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan yenilikler ,inkılapçılık kısa tanımı, atatürk ilkeleri, inkılapçılık ilkesi ile ilgili görseller

Atatürk, hayatı boyunca Türk milletini her alanda yükseltmek ve milli kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmıştır. O, Türk inkılabı adı verilen bu çabalarını “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız … Read more

Atatürkçülüğün Temel Esasları Nelerdir ? Hakkında Bilgi

Atatürkçülüğün Temel Esasları Nelerdir ? , atatürk ilkeleri, atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar nelerdir ,atatürk inkılapları, atatürkçülük esasları maddeler halinde ,inkılapçılığın dayandığı esaslar ,atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ,atatürk ilkeleri nelerdir ,cumhuriyetin ilkeleri nelerdir

Atatürk kendisini, Türk milletini aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma hedefine adamıştır. Bunun için de Türkleri bağımsız ve Özgür bir millet olarak yaşatmaya çalışmış ve düşünce sisteminin temellerini bu ilkelere dayandırmıştır. “Ben yaşayabilmek için bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım.” diyen Atatürk, tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milletinin tutsak düşmektense ölmeyi tercih edeceğini … Read more

Free Porn Video