atatürk döneminde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız

Atatürk’ün Sağlık Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyet öncesi dönemde ülkemizde sağlık ile ilgili bir bakanlık yoktu. Hastane ve hekim sayımız ihtiyacın çok altındaydı. Ülkemizin hekim yetiştiren tek kurumu olan Darülfünunda tam anlamıyla çağdaş bir tıp eğitimi verilemiyordu. Yeterli kaynak ayrılamadığı için insanlarımız tıp biliminin geliştirdiği korunma, teşhis ve tedavi yöntemlerinden Devamını Oku...