Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Hakkında Bilgi Konu Anlatımı

Lozan Barış Antlaşması ile Misakımilli’de belirlenen hedefler büyük ölçüde gerçekleşmiş, yeni Türk devletinin sınırları çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın mağlupları arasında sayılan Türk milleti bu antlaşma ile büyük bir siyasi zafer kazanmış ve Türkiye uluslararası alandaki yerini almıştır. Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında bağımsızlığından ve devletlerin eşitliği ilkesinden taviz vermemiş, sorunları müzakere ederek diplomasi yoluyla … Read more

Free Porn Video