Asit ve Bazların Canlılar İçin Önemi Nedir? Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Asit ve Bazların Canlılar İçin Önemi Nedir Hakkında Bilgi Konu Anlatımı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu (H+) veren bileşiklere asit, hidroksit iyonu (OH-) veren bileşiklere baz denir. H2SO4 (sülfürik asit) ve HCI (hidroklorik asit) asite, NaOH (sodyum hidroksit) ve KOH (potasyum hidroksit) baza örnektir. Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu içeriğindeki serbest H+ iyon derişimi belirler. Bir çözeltinin iyon derişimi pH değeri ile ifade edilir. … Read more

Postmodernizm Nedir? Özellikleri Ve Temsilcileri Hakkında Bilgi

Bu terim, hem her şeyi kapsar, hem de hiçbir şeyi. Gerçekten de “postmodernizm” terimi, çoğu zaman 20. yüzyılın son çeyreğindeki durumu anlatmak için yerli yersiz kullanılmıştır. Bununla birlikte anlam bulanıklığıyla bile bu terim, belirsizliklerimizdeki yaygın kesinliği. artık büyük sanayi dünyasını simgeleyen “modern” dünyaya ne tümüyle, ne de hiç bağlı olmadığımıza ilişkin kanıyı da dile getirmiştir. … Read more

Free Porn Video