asit ve bazların canlılar için önemini açıklayınız