Büyük Selçuklu Devleti Tarihi, Özellikleri Ve Yıkılışı Hakkında Bilgi

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi, Özellikleri Ve Yıkılışı Hakkında Bilgi

Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşı olan Selçuk Bey, yabgu ile anlaşmazlığa düşünce kendine bağlı kişilerle birlikte Cend şehrine gelmiştir. Burada Selçuk Bey, boyu ile birlikte İslamiyet’i kabul etmiş ve Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler gibi üç güçlü Müslüman devlet arasında kalmıştır. Selçuk Bey, Horasan bölgesinde kendisine katılan ve sayıları günden güne artan Türkmenlere yurt bulamaması ve mevcut devletlerin … Read more

Free Porn Video