Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? Hakkında Bilgi

Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? Hakkında Bilgi

Yüce Allah (c.c.), insanların akıllarını kullanıp doğru yolu bulmaları ve hakka uymaları için insanlık tarihinin her döneminde vahiy göndermiştir. O, kullarını hiçbir dönemde sahipsiz bırakmamış, gönderdiği peygamberlerle, vahiylerle onları sürekli uyarmıştır. Bu husus bir ayette şöyle belirtilir: “Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (Aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir.).” Cenab-ı Allah (c.c.), insanı … Read more

Free Porn Video