Akut Eklem Romatizması Nedir? Nedenleri, Tanısı, Belirtileri ve Tedavisi

Akut Eklem Romatizması Nedir? Nedenleri, Tanısı, Belirtileri ve Tedavisi

Romatizmal Ateş adı da verilen Akut Eklem Romatizması vücudun bağ dokularını etkileyen önemli belirtilerini eklemler, kalp, deri ve sinir sisteminde gösteren romatizmal bir hastalıktır. Ateşli romatizmanın sebebi streptekoklar grubundan bir bakteridir. Genellikle kış ve ilkbahar aylarında, ılman ve dağ bölgelerinde, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan toplumlarda ve kalabalık yaşanılan yerlerde sık görülür, kalıtımla ilgisi yoktur. Kadın … Read more

Erzurum Kongresi Alınan Kararları, Maddeleri, Sonuçları, Önemi Ve Tarihi

Erzurum Kongresi Alınan Kararları, Maddeleri, Sonuçları, Önemi Ve Tarihi

Mustafa Kemal 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a geldi, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükumetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda, Anadolu’dan ayrılmayacağını ve görevine devam edeceğini belirtti. Hükumet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile yalnızca ordu müfettişliğinden değil, çok sevdiği askerlik mesleğinden de ayrıldığını bildirdi. Mustafa Kemal 8 Temmuz tarihli istifa kararını verirken … Read more

Free Porn Video