Ağlama Duvarı Neden Kutsaldır? Neden Ağlarlar? Tarihi Özellikleri

Ağlama Duvarı Neden Kutsaldır? Neden Ağlarlar? Tarihi Özellikleri

Yahudilerin Hz. Süleyman (as)’ın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül Makdis’ten (Mescid-i Aksa) kaldığına inandıkları ve kutsal kabul ettikleri duvar. Yahudilerin ha-Kotel ha-Ma’aravi (batı duvarı) dedikleri bu duvar, zamanla Hristiyanlığın etkisiyle “Ağlama Duvarı” olarak isimlendirilmiştir. Yaklaşık 485 m. uzunluğunda olan Ağlama Duvarı, toprak seviyesinin üstünde 24 büyük taş sırası ile yer altında kalan 19 taş sırasından meydana gelmektedir. … Read more

Free Porn Video