Asit ve Bazların Canlılar İçin Önemi Nedir? Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Asit ve Bazların Canlılar İçin Önemi Nedir Hakkında Bilgi Konu Anlatımı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu (H+) veren bileşiklere asit, hidroksit iyonu (OH-) veren bileşiklere baz denir. H2SO4 (sülfürik asit) ve HCI (hidroklorik asit) asite, NaOH (sodyum hidroksit) ve KOH (potasyum hidroksit) baza örnektir. Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu içeriğindeki serbest H+ iyon derişimi belirler. Bir çözeltinin iyon derişimi pH değeri ile ifade edilir. … Read more

Free Porn Video