Kadınlara İlk Kez Seçme Seçilme (Oy) Hakkının Verilmesi | Hakkında Bilgi

Kadınlara İlk Kez Seçme Seçilme (Oy) Hakkının Verilmesi | Hakkında Bilgi

Londra’daki Hyde Park’ta 21 Haziran 1 908’de yapılan bir gösteri XIX. yüzyılın son çeyreğinde İngiltere ve diğer sanayileşmiş ülkelerde başlamış bulunan “Suffragettes” ya da “Kadınlara Oy Hakkı” hareketinin gösterdiği büyük gelişmenin bir kanıtı olmuş ve bu tarihten başlayarak İngiltere’deki mücadele sert bir biçim almıştır. Gösteri “Women’s Social and Political Union” (WSPU) tarafindan düzenlenmiş ve The … Read more

Free Porn Video