Rusya – Japonya Savaşı (Muharebesi) Hakkında Bilgi

Rusya - Japonya Savaşı (Muharebesi) Hakkında Bilgi

On dokuzuncu yüzyıl sonlarında Çin’i nüfuz bölgelerine bölme çabalarında iki büyük sömürgeci güç, İngiltere ile Fransa arasında bir anlaşma sağlanmış gibiydi. Buna karşılık, paylaşım mücadelesine daha geç katılan Japonya ile Rusya arasında da Çin ve Kore toprakianyla ilgili bir çatışma kaçınılmaz görünüyordu. Japonya 1894’te Kore’ye müdahale ettiği . gerekçesiyle Çin’e savaş açmış, Mançurya’daki Port Arthur … Read more

Free Porn Video