1926 medeni kanun pdf

Türk Medeni Kanununun Kabulü Hakkında Bilgi

Medeni hukuk insanların hak ve yükümlülükleri ile toplumsal ilişkilerini düzenler. Osmanlı Devleti Dönemi’nde medeni hukukun temeli Mecelle adıyla bilinen kanun kitabına dayanıyordu. Ancak Mecelle yalnızca Müslümanlara yönelik düzenlemeler içerdiğinden diğer dinlere mensup Osmanlı vatandaşlarını kapsamıyordu. Bu Kanun’da kadın erkek eşitliği de gözetilmemişti. Oysa Türk Devamını Oku...

Şapka Ve Kıyafet İnkılabı Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti Dönemi’nde insanlar dinlerine, mezheplerine, milliyetlerine veya mesleklerine göre farklı başlıklar ve kıyafetler giyerlerdi. Öyle ki toplumda bir kimsenin kılık kıyafetine bakarak onun hangi dinden veya milletten olduğu hemen anlaşılabilirdi. Bu nedenle giysiler vatandaşlar arasında birlik, beraberlik ve millet olma duygularını güçlendirmek yerine Devamını Oku...