Türk Medeni Kanununun Kabulü Hakkında Bilgi

Türk Medeni Kanununun Kabulü Hakkında Bilgi , medeni kanunun kabulü kısaca, 1926 medeni kanun pdf, medeni kanunun kabulü nedir, isviçre medeni kanunun seçilme nedenleri, medeni kanun nedir, medeni kanunun kabulü sonuçları ,ceza kanunun kabulü ,medeni kanunun kabulü hangi ilke

Medeni hukuk insanların hak ve yükümlülükleri ile toplumsal ilişkilerini düzenler. Osmanlı Devleti Dönemi’nde medeni hukukun temeli Mecelle adıyla bilinen kanun kitabına dayanıyordu. Ancak Mecelle yalnızca Müslümanlara yönelik düzenlemeler içerdiğinden diğer dinlere mensup Osmanlı vatandaşlarını kapsamıyordu. Bu Kanun’da kadın erkek eşitliği de gözetilmemişti. Oysa Türk kadını tarihin çok eski devirlerinde bile toplum içinde önemli bir yere … Read more

Şapka Ve Kıyafet İnkılabı Hakkında Bilgi

şapka ve kıyafet inkılabı kısaca, şapka ve kıyafet inkılabının sonuçları, şapka ve kıyafet devrimi tarihi ,şapka devrimi tarihi ,kılık kıyafet devrimi ne zaman yapıldı ,kılık kıyafet devrimi neden yapıldı ,şapka inkılabı ve kıyafette değişiklik, kılık kıyafet kanunu maddeleri

Osmanlı Devleti Dönemi’nde insanlar dinlerine, mezheplerine, milliyetlerine veya mesleklerine göre farklı başlıklar ve kıyafetler giyerlerdi. Öyle ki toplumda bir kimsenin kılık kıyafetine bakarak onun hangi dinden veya milletten olduğu hemen anlaşılabilirdi. Bu nedenle giysiler vatandaşlar arasında birlik, beraberlik ve millet olma duygularını güçlendirmek yerine ayrılıkları belirginleştirici bir rol oynuyordu. Diğer yandan cumhuriyet öncesi dönemde Türklerin … Read more

Free Porn Video