Jön Türkler Ve 2. Meşrutiyet Dönemi Hakkında Bilgi | Tarihi Ve Özellikleri

Jön Türkler Ve 2. Meşrutiyet Dönemi Hakkında Bilgi Tarihi Ve Özellikleri

Osmanlı İmparatorluğunda 23-24 Temmuz 1908’de yeniden Meşrutiyet ilan edildiği haberi içeride ve dışarıda bir bomba gibi. patladı. Otuz .yılı aşkın bir süredir ülke çapında yayılmış geniş muhbir şebekesi ve sansür uygulamalarıyla kimseye soluk aldırtmayan, hiç yıkılmayacakmış gibi gözüken “II. Abdülhamit İstibdatı” kısa sürede çözüldü. Padişah peş etmiş, 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuştu. 1876 Anayasasını ilk … Read more

Free Porn Video