Suyun Canlılar (Varlıklar) İçin Önemi Nedir? Hakkında Bilgi

 

Suyun Canlılar (Varlıklar) İçin Önemi Nedir Hakkında BilgiHayatın kaynağı sudur. Bitki ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri suyun varlığına bağlıdır. Kısacası su olmadan hayat olmaz. İnsan, nefes alıp verirken, terleme, idrar ve dışkılama yoluyla sürekli olarak vücudundan su kaybeder. Vücudun su kaybının önlenmesi ve gerekli tüm vücut fonksiyonlarının gerçekleşebilmesi için suya ihtiyaç vardır. Su vücudumuzda sayısız ve çeşitli işlevleri yerine getirmesini sağladığı için en önemli besin maddesi olarak kabul edilir. Su, tüm sindirim ve emilim işlevleri için gereklidir. Kalori içermese de vücuttaki çoğu kimyasal tepkimenin özellikle de enerji üretiminde yer alan metabolik reaksiyonların aracıdır. Vücut, egzersizlerden ve sıcak ortamlardan kaynaklanan fazla vücut ısısını düzenlemede suyu soğutucu olarak kullanır. İç organlardaki zarların ve iskelet sistemindeki eklemlerin kayganlığını sağlayarak hareketi kolaylaştırır.

Su; insan vücudunun en bol bileşeni olup yeni doğan bebeklerin vücudunda % 75-80 oranında, yetişkin bir insan vücudunda ise % 55-75 oranında bulunur. Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalı. İnsan vücudunun günlük su ihtiyacı, içerdiği su miktarına ve insanın harcadığı enerjiye bağlı olarak değişir. Fakat vücut ağırlığı ve enerji harcaması arttıkça vücudun su ihtiyacı artar. Çoğu insan, su olmadan 7 günden fazla yaşayamaz. Temel su kaynağı içme suyudur. içme suyu dışında yiyecek ve içecekler de su ihtiyacımız’ karşılamak için iyi birer kaynak olabilir. Günlük su ihtiyacının karşılanması için en ideal oran % 60 su, % 40 ise yiyecek ve içecekler olmalıdır. İnsan vücudunda olduğu gibi bitkilerde de su oranı oldukça yüksektir.

Bitkiler; fotosentez, terleme, besin maddesi dağılımı gibi çeşitli işlemlerde suyu kullanır. Yeterli su olmazsa bitkiler gelişemez. İnsanlar ve bitkiler gibi hayvanlar da yaşamak için suya ihtiyaç duyar. Hayvanların hücre aktivitesini gerçekleştirmek, yiyecekleri sindirmek ve vücut sıvılarını oluşturmak için düzenli olarak su almaları gerekir. Bazı balıkların tuzlu suya, bazılarının da tatlı suya ihtiyacı vardır. Suda yaşayan birçok canlı, oksijeni sudan alır. Kurbağa, kaplumbağa, istiridye ve alabalık gibi bazı hayvanların yaşam alanlan sudur. Tatlı su genellikle suda yaşayan organizmaların bağlı olduğu birçok çözünmüş besin maddesi içerir. Suda yaşayan hayvanların ‘aryaları sudaki besin maddeleri ile beslenir. Su olmadan hayatta kalmaları mümkün olmaz.

 

Su, canlıların yaşaması ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığı gibi endüstriyel olarak da kullanılır. Tuzlu su korozyona neden olacağı için endüstride tatlı su kullanılır. Endüstride kullanılan tatlı su oranı Dünya’daki tatlı suyun yaklaşık olarak % 22’sidir. Endüstride su; ham madde, solvent (çözücü), soğutma sıvısı, taşıma maddesi ve enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

 

Yorumlar

Free Porn Video