Su Sertliği Nedir? Nasıl Giderilir? Hakkında Bilgi

 

Su Sertliği Nedir Nasıl Giderilir Hakkında BilgiYağmur yere düşmeden önce atmosferden geçer, bu nedenle havadaki kirletici maddeleri toplayabilir. Çernobil gibi radyoaktif kalıntı içeren yerlerden ya da Fukushima (Fikuşima) civarındaki yağmur suyunu içmek istemezsiniz. Kimya tesisleri, enerji santralleri, kağıt fabrikaları gibi yerlerde de yağmur suyunu içmek harika bir fikir değildir. Çünkü bu bölgelerde toksik kimyasallar yağmur suyuna geçebilir. Yağmur suyu, kimyasal atık içermese de içinde düşük seviyede bakteri, toz ve arada bir böcek parçaları bulundurabileceğini aklınızda tutmalı ve yağmur suyunu içmeden önce iyileştirmelisiniz. Suların kullanılmadan önce renk, koku,tat, iyon, bulanıklık, mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerinin iyileştirilmesine su arıtımı denir. Yağmur suyu Dünya nüfusunun çoğunun su kaynağıdır. Bazı yağmur suları içilebilir. Yağmur suyu dışarıdan hiçbir kirletici etki etmediği durumlarda saftır.

Kirlilik, polen, küf ve diğer kirleticilerin seviyesi muhtemelen şehir şebeke suyundan daha düşüktür. Saf su, tatsız, kokusuz ve renksizdir. İçinde vücut için gerekli iyonları bulundurmadığı için içilmesinin sağlık açısından bir zararı olmayacağı gibi bir faydası da yoktur. Saf su iyi bir çözücüdür ve içinde karbon dioksit çözündüğünde çok zayıf karbonik asit oluşturur ve böylece daha iyi bir çözücü haline gelir. Yağmur suyu da toprağa karışıp kayalardan süzülürken geçtiği yerlerdeki mineraller çözülür ve suyun yapısına geçer. O bölgenin jeolojisine göre yeraltı sularının içerdiği çözünmüş iyon bileşimi değişir.

Suda çözünen kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar fazla ise bu tür sulara sert su denir. Su içerisinde çözünmüş kalsiyum, magnezyum ve değerliği + 1’den yüksek olan katyonların miktarı arttıkça suyun sertliği artar. Suyun sertliğinin fazla olması sağlık açısından önemli değildir. Fakat suyun lezzetini ve temizleme kapasitesini etkiler. İçinde çözünmüş iyon miktarı düşük olan ve lezzetli olan sulara yumuşak su denir. Sert sularda sabun kolaylıkla köpürmez. Bu nedenle sabun sarfiyatını artırır. İçimi lezzetli değildir. Buharlaştığında çok miktarda çökelti (kireçlenme) bırakırlar. Şehir şebeke hatlarında, sıcak su borularında ve kazanlarda tortu bırakır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video