Solunum Sistemi Nedir? Organları Ve Görevleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

 

Solunum sistemi, solunum yolları ve akciğerler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Solunum, vücut hücreleriyle atmosfer arasında oksijen ve karbon-dioksit değişimiyle sonuçlanan olayları kapsamaktadır. Vücut hücrelerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için sürekli oksijene gereksinimleri vardır. Hücre içi sıvısındaki erimiş besinler aynı sıvıda bulunan oksijenle parçalanıp enerji sağlar. Bu olayın sonunda karbondioksit açığa çıkar. Solunum sistemi, hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılamak ve hücrelerden karbondioksiti uzaklaştırmak için dolaşım sistemiyle birlikte çalışır.

Solunum Sistemi Nedir Organları Ve Görevleri Nelerdir Hakkında Bilgi

Solunum Yolları: Gaz alışverişinin gerçekleşmesi için, atmosfer havasının geçişine olanak sağlayan kanallardır. Bunlar burun boşluğu, yutak (farenks), gırtlak (larenks), soluk borusu (trakea), ana solunum boruları (bronşlar) ve ikincil solunum borularından (bronşiyoller) oluşur.

 

Akciğerler: Göğüs kafesinin her iki yanında yer alır. Akciğerlerin dış yüzü ve göğüs duvarının iç yüzü ince bir zarla örtülüdür. Bu iki zar arasındaki negatif basınç, akciğerlerin şişkin halde kalmasını Sağlar. Akciğerlerin iç alanlarında hava kesecikleri (alveoller) bulunur. Soluk alındığında havadaki oksijen solunum yollarından geçerek akciğerlerdeki hava keseciklerine ve hava keseciklerinin çevresinde yer alan kılcal damarlara geçer, kılcal damarlardaki kanda fazla olarak bulunan karbondioksit hava keseciklerine geçer ve soluk vermeyle dışarı atılır. Göğüs kafesiyle karın boşluğu kas ve zarlardan oluşan diyafragma ile ayrılır. Diyafragma soluk alındığında aşağı doğru iner, soluk verildiğinde yukarı doğru çıkar. Erişkinlerde solunum sayısı dakikada 12-20, çocuk ve bebeklerde 20-25’tir.

 

Yorumlar

Free Porn Video