Sindirim Sistemi Nedir? Organlarının Yapısı Ve İşlevleri Hakkında Bilgi

 

Sindirim Sistemi Nedir Organlarının Yapısı Ve İşlevleri Hakkında BilgiSindirim organları mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar ve düz bağırsak da, tıpkı ağız boşluğu, dişler, yemek borusu ya da sindirim bezleri olan tükürük bezleri, karaciğer, safrayla safra kesesi ve pankreas gibi, işleyen bir sindirim sistemini oluşturan parçalardır. Tüm sistemin ortak işleyişiyle sindirim işlevi yerine getirilir. Sindirim, ağız yoluyla bedene giren besinlerin, içeriklerinin kana karışa bilmesi için mekanik ve kimyasal işlemlerden geçmeleri demektir. Metabolizmanın devam ettirilmesi ve organizmanın enerji gereksiniminin karşılanması ancak böyle mümkün olur. Önce dişler besinin büyük parçalarını ufaltır. Kesici dişler parçalar, öğütücü dişler de dilin onlara doğru ittiği parçaları ezer.

Tükürük ve içerdiği enzimler sayesinde kaygan bir püre meydana gelir ve küçük porsiyonlar halinde yemek borusundan midemize iner. Midede kimyasal sindirim devam eder. Karışıma mide asidi, proteinleri parçalayan pepsinojen enzimi ve yağları sindirmemizi sağlayan lipaz enzimi katılır. Mide sıvısının içindeki tuz asidi yiyecekle beraber gelen zararlı organizmaları öldürür ve sindirimi destekler. Besin lapası dört ila on saat midede kalır. Karbonhidratların midede kalma süresi kısadır, yağlarınkiyse çok uzundur.

Besin lapası yeterince sindirildikten sonra, mide çeperinin dalga şeklindeki hareketleriyle pilordan geçerek, bağırsaklara taşınır. Pilora bağlı olan onikiparmak bağırsağında (duodenum) karaciğerden gelen safra ve pankreasdan gelen pankreas sıvısı da lapaya katılır. İnce bağırsaktan geçerken besin maddelerinin parçalanması, bundan elde edilen ürünlerin, vitamin ve minerallerin kana karışması devam eder. Bunun için ince bağırsağın iç çeperini kaplayan mukozada, etkinliklerini sürdüren sindirim enzimleri bulunur. Ayrıca ince bağırsak bolca kıvrımlıdır ve içinde bağırsak çıkıntıları vardır, böylece sindirimde etkin olan yüzeyin alanı daha da artar. En sonunda sindirilemeyen besin artıkları kalın bağırsağa ulaşır, orada çürüme bakterileri yardımıyla mayalanır ve su içerikleri azaltılarak, daha katı hale getirilir. Bu artıklar düz bağırsakta biriktirilir ve dışkı (feçes) olarak anüsten atılır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video