Sesin Yalıtımı Nedir? Niçin Önemlidir? Nerelerde Kullanılır? Faydaları

 

Sesin Yalıtımı Nedir Niçin Önemlidir Nerelerde Kullanılır FaydalarıGünümüzdeki hızlı nüfus artışı teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan gürültü, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Özellikle uzun süreler gürültüye maruz kalan insanlarda kalıcı işitme kayıplar! oluşmaktadır. Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte ve dikkatlerinin dağılması sonucu iş kazaları meydana gelebilmektedir, Gürültüden korunmanın en temel çözümü, ses yalıtımı uygulamalarıdır. Ses yalıtımı, sesi soğuran malzemelerle sesin yayılmasını önleyerek gürültünün insan sağlığına zarar vermeyecek ve yaşam kalitesini düşürmeyecek seviyeye indirlimesidir. Ses yalıtımı, bina içerisindeki seslerin dışarı yayılmasını önlemenin yanında bina dışından gelecek seslerin de içeri geçmesin| önlemeye yarar. Böylece istenmeyen seslerin yayılması engellenerek gürültünün etkileri azaltılmış olur.

asd

Büyük şehirlerde yaşayan insanlar genellikle çok katlı binalarda otururlar. Bu tür binalarda çok sayıda daire bir aradadır ve duvarları ortaktır. Bu tür mekanlarda ses yalıtım! yapılmamışsa televizyon, müzik seti, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi gibi araçların sesleri diğer dairelerde yaşayan insanları rahatsız eder. Ayrıca sokak ve caddelerde araçların, iş makinelerinin, satıcıların çıkardıkları sesler ve yol çalışmaları sırasında oluşan gürültü ev ve iş yerlerindeki insanların rahatsız olmasına yol açar. insanlar çevrelerindeki ses kirliliğini azaltarak gürültünün olumsuz etkilerinden korunmak için çeşitli ses yalıtım teknolojileri ve mimari uygulamalar geliştirmişlerdir.

 

Ses Yalıtımı için Geliştirilen Teknolojik ve Mimari Uygulamalar

Gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken mekanlarda şiddet: ses üreten ses kaynaklarının ses şiddetini azaltmak için kullanılan maddelere, ses yalıtım malzemesi denir. Günümüzde ses yalıtımıyla ilgili teknolojik uygulamalar hızla artmaktadır. Gürültüye neden olan seslerin yayılmasını önlemek için çeşitli ses yalıtım malzemeleri geliştiriirnektedir. Bu malzemeler özelliğine göre binanın duvar, döşeme, tavan ve pencere gibi bölümlerine çeşitli mimari uygulamalarla yerleştirilerek ses yalıtımı yapılmaktadır. Ses yalıtımı sağlamak için sesi çok soğuran, az ileten ve az yansıtan malzemeler kullanılır. Ses yalıtımıyla ilgili teknolojik ve mimari uygulamalarda lastik, cam yünü, keçe, pamuk, strafor köpük gibi sesi soğuran maddelerden ve oluşturulan boşluklardan yararlanılır. Demir, alüminyum, cam, beton ve ahşap gibi maddeler sesi çok ilettikleri için ses yalıtımında kullanılmaya uygun değildir. Ancak bu maddelerin de bina yapımında kullanılması gerekir.

Bu durumda delikli ve oluklu yapı kazandırmış metal, tuğla, ahşap vb. ses yalıtım malzemesiyle kaplanır. Camlar ise aralarında boşluk oluşturularak ses yalıtımı için uygun hale getirilir. Ayrıca mimari uygulamalarla sesin yayılırken çarpacağı yüzeylerin büyüklüğü, küçüklüğü ve eğimi ayarlanarak sese istenilen şekilde yön verilebilmektedir. Aşağıdaki fotoğraf ses yalıtım!ı kara yolunun bir bölümüne aittir. Yolun bu bölümünde yan tarafları kapatan yapı, taşıtlardan yayılan sesin bir kısmını soğururken bir kısmının da yansımalarla yolda hapsolmasını, böylece çevreye yayılmasını önlemektedir. Benzer şekilde konser veya opera salonlarında duvarlar ve sesin çarpacağı engeller ayarlanarak sesin yankı yapmadan her yöne istenilen şiddetle yayılması sağlanır.

asd

 

Ses yalıtımı sağlamak için;

  • Binaların duvarları, delikli tuğla ya da amolen adı verilen briketlerle örülür.
  • Tuğlalar ile sıva arasına yalıtım malzemesi konur.
  • Binaların pencerelerine çift cam takılır.
  • Ulaşım araçlarında kaportaya yalıtım malzemesi monte edilir.
  • Egzoza susturucu takılır. Ayrıca egzozun bazı yerleri genişletilir ve bazı
    erlerine kıvrım verilir.
  • Yol kenarlarına sesi soğurması için ağaç dikilir.
  • Hava alanlarında uçakların iniş ve kalkışlardaki görevliler ile çok gürültülü makinelerin bulunduğu fabrikalarda çalışan kişiler özel kulaklıklar kullanırlar.
 

Yorumlar

Free Porn Video