Sesin Soğurulması Nedir? Nasıl Olur? Nerede Kullanılır? Örnekler

 

Sesin Soğurulması Nedir Nasıl Olur Nerede Kullanılır ÖrneklerBoş bir odada konuşurken ya da yürürken oluşan ses, eşyalarla dolu bir odada konuşurken ya da yürürken oluşan sesten daha şiddetlidir. Her iki ortamın da kapalı olduğu dikkate alınırsa eşyaların ses şiddetini etkilediği söylenebilir. Ses dalgalar’ yayılırken karşılaştığı maddenin özelliğine göre farklı oranlarda iletilebilir, yansıyabilir ve soğurulabilir. Ses dalgalarının çarptığı bir maddeyle ne şekilde etkileşeceği maddenin özelliklerine bağlıdır. Bazı maddeler kendilerine çarpan ses dalgalarının etkisini azaltabilir. Ses dalgalarının etkisinin azalması nedeniyle sesin şiddetinin azalmasına sesin soğurulması denir. Boş bir oda genel olarak sert ve düz yapılı ahşap zemin ve beton duvarlardan ibarettir. Burada oluşan sesin bir kısmı odanın zemin ve duvarlarına çarparak yansırken bir kısmı da bu ortamda yayılmasını sürdürür. Bu tür zeminlerde sesin çok azı soğurulur. Ancak eşyalarla dolu bir odada ses dalgalarının büyük bir kısmı duvarlara ulaşamaz.

Ses dalgaları koltuk, perde ve hali gibi pürüzlü, gözenekli ve yumuşak dokulu eşyalar tarafından soğurulur. Yani aynı kaynaktan yayılan ses dalgalar’ farklı maddelerden, farklı şekillerde etkilenir. Sesin işitilebilmesi için iletilmesi gerekir. Sesin iletilmesi ve yansıtılması işitmek için önemlidir. Ancak bazı durumlarda çevreden işitilen sesler rahatsızlık verebilir. Örneğin yoğun trafikteki gürültüden sizler de rahatsız olumuşsunuzdur. İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve işitildiğinde hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Gürültü bir çeşit çevre Temiz bir çevrede yaşamak kadar gürültüsüz bir çevrede yaşamak da önemlidir. Bu nedenle gürültü olarak nitelendirilen ve hoşa gitmeyen seslerin etkisini azaltmak, yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler alınmalıdır. Bunun için sesin ne tür maddeler tarafından daha iyi iletildiğinin, yansıtıldığının ve soğurulduğunun bilinmesi gerekir.

Sesin yayılmasını önlemede farklı yapı ve özellikte olan maddelerden yararlanılabilir. Bulunulan ortamı istenmeyen seslerden arındırarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak ve gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesleri azaltmak için farklı tasarımlar yapılabilir. Her malzemenin bir ses soğurma kapasitesi vardır. Strafor köpük, kumaş, sünger, pamuk gibi pürüzlü, gözenekli ve lifli yapıda olan maddeler sesi daha çok soğurur. Bu nedenle sesin yayılmasını önlemek için yapılan çalışmalarda soğurma özelliği fazla olan bu tür malzemelerden yararlanılır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video