Selahatin Eyyubi Kimdir? Kürt müdür? Hakkında Bilgi

 

Selahatin Eyyubi Kimdir? Kürt müdür? Hakkında BilgiSelahatin Eyyubi Kimdir?,Babası Kürt, annesi Türkmendir. Selahattin Eyyubi ve Eyyubi hanedanın Kürt olduğu ilk kez, Şeref Han tarafından kayda geçirilmiştir. Modern araştırmacılar ise, babasının Kürt, annesinin Türk olduğunu söylemektedirler. Bu konuda tartışmalar hâl’a devam etmektedir. Günümüzde Kürtçü çevreler, pek çok kereler yaptıkları gibi, Selahattin Eyyubi ve Eyyubi hanedanını da, bir istismar aracına çevirmişleridir. Öncelikle, bu iddianın doğru olması bizleri hiçbir şekilde rahatsız etmez. Hatta Eyyubi hanedanı Kürt kökenli olması, Kürtlerin Türklüğü hususunda destekleyici bir delil olarak karşımıza çıkar. Çünkü tarihi kayıtlardan öğrendiğimize göre, Eyyubi hanedanı ve Selahattin Eyyubi’ de Türklük öğeleri son derece fazladır. Bu bile tek başına, o çağda Kürtlerin, Türk olarak algılandığı hususunda bizlere ciddi ipuçları vermektedir.

Eyyubi hanedanı üyelerinin büyük çoğunluğunun adları Türkçe’dir. Selahattin’in ağabeyinin adı Turanşah’tır. Kardeşlerinin adları ise, Tuğtekin ve Böri’dir. Dayısı Şiabettin Mahmut bin Tüküş idi. Annesi özbeöz Türk’tür. Hammlarından biri Unar Bey’in kızı İsmatüddin Amine, Türk’tür. İki eniştesi Unaroğlu Sadedin Mesut, diğeri ise Muzaferüddin Gökbörü de yine Türk idiler. Eyyubi hanedanının Türklüğünün en açık delillerinden biri de, devrin şairlerinden İbni Senaül-mülk’ün Halep’in Selahattin tarafından alınmasından sonra yazdığı methiyedir: “Arap milleti; Türklerin devletiyle yüceldi. Ehli Salip (Haçlı) davası Eyyüb’ün oğlu tarafından perişan edildi.

Eyyubi devlet teşkilatı Karahanlı ve Gazneli Türk devletleri ile başlayan ve Selçuklular ile gelişen teşkilatın aynısıdır. Eyyubiler devlet sembolü olarak Türk amblemi, kartal figürünü kullanmışlardır. Bilindiği üzere, Selçuklu Devleti ile Artuklu ve Mengecük beyliklerinin de devlet sembolü kartaldır. Eyyubi sarayında mehter büyük saygı görürdü. Hatta saraydaki önemine binaen Selahattin, cariyelerinden birini mehterbaşı ile evlendirmiştir.188 Ve nihayet, Eyyubi sarayında Türkçe konuşulurdu. Selahattin’in kendisi de Türkçe konuşurdu.

 

 

Yorumlar

Free Porn Video