Şapka Ve Kıyafet İnkılabı Hakkında Bilgi

 

Osmanlı Devleti Dönemi’nde insanlar dinlerine, mezheplerine, milliyetlerine veya mesleklerine göre farklı başlıklar ve kıyafetler giyerlerdi. Öyle ki toplumda bir kimsenin kılık kıyafetine bakarak onun hangi dinden veya milletten olduğu hemen anlaşılabilirdi. Bu nedenle giysiler vatandaşlar arasında birlik, beraberlik ve millet olma duygularını güçlendirmek yerine ayrılıkları belirginleştirici bir rol oynuyordu. Diğer yandan cumhuriyet öncesi dönemde Türklerin başlarına taktıkları fes, gelişmiş Batı ülkelerinde geri kalmışlığın simgesi olarak görülüyordu.

Mustafa Kemal kıyafet konusundaki kargaşanın sakıncalarını ortadan kaldırmak ve milletimizi dış görünüşüyle de çağdaş bir millet haline getirmek için harekete geçti. Bu amaçla 24 Ağustos 1925’te üzerinde modern bir elbise ve başında şapkası olduğu halde bir yurt gezisine çıktı.

Çankırı ve Kastamonu üzerinden İnebolu’ya gelen Mustafa Kemal geçtiği yerlerde halkın büyük ilgisiyle karşılandı. O, bu gezisiyle başlattığı Şapka inkılabı’nın gerekçesini şu sözlerle anlatmıştır: “Efendiler, milletimizin başına giymekte olduğu cahillik, gaflet, taassup, yenilik ve medeniyet düşmanlığının belirgin işareti gibi görünen fesi atarak onun yerine bütün medeni’ dünyaca başlık olarak kullanılan şapkayı giymek ve böylece, Türk milletine, medeni toplumlardan zihniyet bakımından da hiçbir ayrılığı bulunmadığını göstermek kaçınılmaz oluyordu.”

 

Mustafa Kemal gezisi sırasında çağdaş kıyafetleri ve şapkayı tanıtmak için halka hitaben konuşmalar yaptı. inebolu’da yaptığı konuşmasında bu konu hakkında şunları söyledi:

“Arkadaşlar medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevheri’ milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve tabiatıyla bunları tamamlamak üzere başta güneş korumalı serpuş! Bunu açık söylemek isterim: Bu serpuşun ismine şapka denir!”

Mustafa Kemal’in Kastamonu gezisi kısa sürede tüm yurtta etkisini gösterdi. Pek çok yerde insanlar başlarındaki fesi ve sarığı çıkararak şapka giymeye başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Mustafa Kemal’in Ankara’ya dönüşünden sonra 2 Eylül 1925’te memurların şapka giymeleri hakkında bir karar çıkardı. Bu kararın ardından 25 Kasım 1925’te TBMM’de Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun kabul edildi. Böylece toplumdaki kıyafet karmaşası ortadan kaldırılarak milli birlik ve beraberliğin sağlanması yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video